Vi sätter dina
intressen i fokus

Vi erbjuder juridisk hjälp i vårdnadsfrågor

Vi sätter dina
intressen i fokus

Vi erbjuder juridisk hjälp i vårdnadsfrågor

Stöd och hjälp när du behöver det som mest!

Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att vägleda dig gällande barns vårdnad, boende och umgänge. Våra jurister kan vägleda dig på bästa möjliga sätt genom hela ärendet och se till att du får den juridiska vägledning som du behöver för att få till rättvisa och bra beslut om hur ditt barn och ni föräldrar ska ha det. 

Hör av dig till oss om du är intresserad av att höra mer om hur vi arbetar, om du vill boka in ett möte eller behöver rådgivning om familjerätt och vårdnadsfrågor! 

Vårdnadstvist, ensam vårdnad och gemensam vårdnad

Oavsett om det rör sig om att ansöka om ensam vårdnad, planera för gemensam vårdnad eller om du har hamnat i en vårdnadstvist hjälper vi dig så att ditt barns rättigheter respekteras. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa föräldrar som har hamnat i en situation som de inte kan lösa på egen hand. Ibland kan det röra sig om enklare rådgivning men ibland kan det även handla om att företräda någon inför domstol. Vi åtar oss alla typer av ärenden inom familjerätt och har såväl kompetens som erfarenhet att ge dig trygg och professionell hjälp.

barn på gunga

Välrenommerad juristbyrå

Vi har under de år vi varit verksamma, byggt upp ett gott renommé bland såväl klienter som samarbetspartners vilket gör att vi idag har ett stort nätverk att arbeta inom. Vi har goda kontakter med myndigheter och kan även bistå dig med hjälp i kontakten med dessa.

En skilsmässa eller separation kan vara en mycket känslomässig process – och alla inblandade påverkas starkt av situationen. Båda föräldrar ställs inför svåra val; gemensam vårdnad eller ensam vårdnad? Var ska barnet bo och gå skola? Hur ska man lösa det logistiska med överlämningar, med mera? Det uppstår ofta stora kommunikationsproblem mellan föräldrarna vilket kan gå ut över barnet.

För att slippa detta är det bra att ta hjälp av en jurist – gärna så tidigt som möjligt i processen. Vi kan hjälpa dig att hitta en lösning och undvika en stor rättslig tvist. Och skulle det bli en vårdnadstvist kan vi företräda dig. Med vår stora erfarenhet av vårdnadstvister har vi möjlighet att ge dig kloka och erfarna råd och tips.

Vårdnadstvist – steg för steg

Första steget i en vårdnadstvist bör vara att först och främst vända dig till oss. Av oss kan du få veta allt som rör juridiken angående barns vårdnad, boende och umgänge. Om ni inte kan komma överens, även om man har samtalat med varandra, sökt hjälp med samarbetsproblem hos familjerådgivare, socialtjänst med mer, så kan nästa steg vara att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Där prövas alla frågor om barns umgänge, vårdnad och boende. I rätten fattas beslut om ni ska ha gemensam vårdnad av barnet eller om en av föräldrarna ska ha enskild vårdnad.

I svensk rättspraxis gäller så kallad presumtion för gemensam vårdnad. Huvudregeln är alltså att gemensam vårdnad alltid anses vara bäst för barnet. Men om det finns uppenbara samarbetsproblem, fattar rätten beslut om vem av föräldrarna som ska få enskild vårdnad av barnet. Var barnet ska bo och hur umgänget ser ut för den förälder där barnet inte bor.

Flera anledningar till att det inte blir gemensam vårdnad

Det finns ett antal vanliga skäl till varför rätten beslutar om enskild vårdnad. Samarbetssvårigheter mellan föräldrarna, våld i relationen, missbruk och psykisk ohälsa är några av de vanligaste.

Om rätten kommer fram till att en av föräldrarna ska ha enskild vårdnad (ofta kallat ensam vårdnad) så beslutas även hur mycket barnet ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern.

En vårdnadstvist ska man inte fatta beslut om lättvindigt då den oftast påverkar både barn och vuxna på ett mycket omfattande sätt. Därför är det viktigt att ta hjälp av en jurist som kan ge råd om vilka beslut du ska ta och driva ditt ärende på rätt sätt. Låt inte känslorna tar överhanden, i stället är det viktigt att alla fakta kommer fram och presenteras på rätt sätt. Först då är det möjligt för rätten att kunna fatta beslut baserat på hur situationen verkligen ser ut.

Barnets bästa alltid i fokus

Barnets bästa är alltid i fokus och är viktigare än föräldrarnas rätt till umgänge eller vårdnad. Därför anser vi att barnet måste få komma till tals för att kunna påverka beslutet i så hög grad som möjligt. Barnets ålder och mognad beaktas alltid i bedömningen. Oberoende barnets ålder är det viktigt, att rätten fattar beslut som tar hänsyn till barnets vilja i alla frågor som rör barnet.

Hur känslomässig tvisten än är för din egen del, så är det viktigt att försöka inte påverka barnet så att det som sker ska påverka barnet på något negativt sätt. En vårdnadstvist är ingen enkel process, och kan beroende på hur komplicerad den är vara från sex månader till två år.

Är du i behov av juridisk hjälp i en vårdnadstvist eller vill du bara veta mer? Välkommen att kontakta oss.

 

Hör av dig redan idag för kostnadsfri rådgivning