Vårdnad

Gemensam vårdnad

När det kommer till vårdnadsfrågor är gemensam vårdnad ofta det man strävar efter. Om barnets föräldrar är gifta vid födseln blir det automatiskt så att vårdnaden blir delad. För sambos eller särbos krävs det att man gör en anmälan till Socialnämnden för gemensam vårdnad: ett rutinärende som ofta handläggs snabbt och smidigt.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad blir det automatiskt om mamman är ogift när barnet föds. Det går även att ansöka om ensam vårdnad om en eller två av föräldrarna anser att detta skulle vara det bästa för barnet. Sedan är det upp till en domstol att besluta huruvida vårdnaden ska delas eller om en av föräldrarna ska tilldelas ensam vårdnad. Om föräldrarna är eniga om att en av dem ska få ensam vårdnad är det möjligt för den ena föräldern att överlåta vårdnaden. Skulle oenigheter finnas mellan de båda vårdnadshavarna hamnar man i en vårdnadstvist. Detta är ofta en utdragen process som kan vara påfrestande för alla inblandade parter. Går det att hitta en lösning utan att ta fallet till rätten är detta oftast att föredra.

Viktigt med stöd

Under en vårdnadsprocess är det viktigt att både föräldrar och barn får det stöd som de behöver. Vår erfarenhet gör att vi snabbt kan anpassa oss efter individuella förutsättningar och behov för att kunna ge ett heltäckande stöd och bistå med hjälp och rådgivning när det behövs. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri konsultation på telefon eller för att boka in ett möte.

Vi finns här för dig!