OM OSS

Expertkompetens inom vårdnadstvister

När du söker juridisk hjälp i familjerättsliga frågor är det inte bara goda juridiska kunskaper och lång erfarenhet inom området som är viktiga. Trygghet och säkerhet väger minst lika tungt för att du skall känna att du har en pålitlig partner vid din sida i målet. Vi lägger stort värde vid att vara den lite mänskligare juristbyrån där lyhördhet, lojalitet och inlevelseförmåga är lika viktiga som juridiken. Vårt mål är att sätta oss in i just din unika situation och hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Vi har en stor förståelse för att det kan ligga personliga tragedier till grund för frågor om familjerätt generellt och frågor om ensam vårdnad specifikt. Med detta i åtanke utformar vi skräddarsydda lösningar där vi ser till individens enskilda behov för att på så sätt hitta de bästa lösningarna i olika typer av konflikter. För oss är människor i grunden väldigt lika, men ofta krävs det fingertoppskänsla för att man ska kunna kommunicera på rätt sätt.

Vi arbetar främst inom familjerätt men har även kompetens inom en rad övriga humanjuridiska områden. Utöver familjerättsliga ärenden är vi bland annat verksamma inom socialrätt, brottmål, och asylrätt. 

Vi sätter alltid människan i första rummet